Lørdag d. 13. april 2019, Kl. 12:00 til kl. 12:30

Som optakt til påsken opføres ’Roskilde-passionen’ – en musikalsk udlægning af lidelseshistorien fra Johannesevangeliet. Værket er en overlevering af en tradition tilbage fra 1500tallet, hvor Johann Walther bearbejdede de gregorianske recitationstoner til Luthers bibeloversættelse, og dertil komponerede enkle 4stemmige koraler som ’folkets råb’. Dette danner grundlag for de senere store passioner af Bach, men traditionen vandrede også til Danmark, hvor den blev opført i Roskilde Domkirke frem til midten af 1700tallet. 


Mogens Wöldike har i 1964 bearbejdet passionen til ’nutids-dansk’, og det er denne version der opføres ved matineen lørdag den 13. april.

Det store evangelist-parti synges af tenoren Jacob Heide Madsen, og desuden medvirker John Andert (tenor), Danny Purtell og Paul Frederiksen (bas), Julie Borgwardt (sopran) og Elisabeth Ørsnes (alt).

Fri entré

Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke
Nørregade 8, 1165 Kbh K