Torsdag d. 14. marts 2019, Kl. 14:30 til kl. 16:30

Hvad fortæller Bibelen om at være i eksil?
Ved Frederik Poulsen, adjunkt, afdelingen for bibelsk eksegese, KU 

Migration og eksil er nøglemotiver i mange af Bibelens fortællinger. Adam og Eva uddrives af paradis, Abraham og hans familie flakker rundt som fremmede, og den store fortælling om udfrielsen af Egypten forudsætter et liv i fangeskab. Hvorfor er netop det emne kommet til at præge de bibelske skrifter så markant? Og hvilken betydning har opholdet i eksil? Foredraget giver først et indblik i de historiske erfaringer af eksil, som har formet tilblivelsen af de gammeltestamentlige tekster. Dernæst vil det vise, hvordan historierne om f.eks. Kain og Jonas spejler sig i almenmenneskelige oplevelser af fordrivelse og åndelig rodløshed.

Foredragseftermiddage er arrangeret i samarbejde med Trinitatis Kirke og finder sted i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67. Der er fri entré men begrænset antal pladser.