Torsdag d. 9. maj 2019, Kl. 14:30 til kl. 16:30

Hvordan lyder det gode budskab i Bibelen, når man er blind? 
Ved Gitte Buch-Hansen, lektor, afdelingen for bibelsk eksegese, KU

I Johannesevangeliets kap. 9 møder Jesus en blindfødt mand på sin vej. Hans disciple spørger ham, om hvem der er skyld i denne tilstand: ham selv eller hans forældre. Spørgsmålet indikerer, at sygdom blev omfattet som en straf fra Gud. Den johannæiske Jesus afviser deres tanker, men kun for at reducere den unge mand til et middel, hvor han i helbredelsen af den blinde kan demonstrere sit guddommelige mandat. Den slags fortællinger er uundgåeligt provokerende at læse og lytte til for den, som er født blind. I Disability Studies analyserer man, hvordan litterære tekster høres af den, som er handicappet eller på anden måde anderledes. Foredraget undersøger, hvad denne nye tendens inden for litteraturvidenskaben har at bidrage med i forhold til vor forståelse og brug af Bibelen. 

Foredragseftermiddage er arrangeret i samarbejde med Trinitatis Kirke og finder sted i Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67. Fri entré, men begrænset antal pladser.