Konfirmationsforberedelse i Vor Frue Kirke

Konfirmationsforberedelse er et tilbud til elever i 8. klasse om undervisning i kristendom. Undervisningens formål er at eleven opnår fortrolighed med den kristne tro og med folkekirkens gudstjeneste. Indholdet i undervisningen er den bibelske fortælling, kirkens historie, etiske og samfundsmæssige problemstillinger.

Undervisningen tilrettelægges i form af to ugentlige lektioner. Nogle gange mødes vi også en aften og til et par weekend-arrangmenter. Der gives besked i god tid. Det forudsættes, at eleverne sideløbende med undervisningen deltager i et antal gudstjenester.

For at blive konfirmeret skal man være døbt. Hvis man ikke er døbt, kan man aftale dåb med præsten. Man kan deltage i undervisningen, selv om man ikke ved, om man vil konfirmeres. Der er dog mødepligt for tilmeldte.

Hvis du vil vide mere om, hvad konfirmation er, så kan du læse mere på www.folkekirken.dk
 

Hold og undervisningsdage

Information om hold og undervisningsdage for konfirmation i foråret 2021 lægges på hjemmesiden i løbet af marts 2020. 


Eventuelle spørgsmål kan rettes til de præster ved Vor Frue Kirke, som underviser konfirmander:

Eva-Maria Schwarz 
Mob. 60 93 64 20
Mail. ems@km.dk,

Stine Munch
Mob. 24 43 48 27
Mail. stm@km.dk

Christian Monrad
Mob. 61 61 62 30
Mail. christian@domkirken.dk

Steffen Ringgaard Andresen
Mob.23 83 80 14 
Mail: sta@km.dk


Tilmelding til konfirmandhold

Man kan tilmelde sig via link nederst her på siden. Tilmelding til konfirmation 2021 åbner i løbet af foråret.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER FØRST KAN GIVES SVAR PÅ HOLDFORDELING OG KONFIRMATIONSDAG EFTER TILMELDINGSFRISTENS UDLØB.