NB. Menighedsplejen i Vor Frue Sogns årsmøde (med dagsorden i henhold til vedtægternes § 4) søndag den 5. april kl. 12 er udskudt indtil vi med sikkerhed ved, hvornår kirken kan åbne igen.  

Hvad er Vor Frue Sogns Menighedspleje?

Menighedspleje er en selvstændig, frivillig sammenslutning, tilknyttet et sogn i folkekirken, med ansvar for sociale opgaver, fx økonomisk støtte og maduddeling (især ved juletid), finansieret ved indsamling. 

Den første menighedspleje i Danmark blev oprettet i 1873 i København. Ti år senere blev den første knyttet til en sognekirke (Trinitatis Kirke i København). 

Forbilledet var hentet i Tyskland, hvor menighedspleje bestod i hjemmesygepleje udført af protestantiske diakonisser, som var knyttet til den lokale sognekirke. 

Før ca. 1960 tilbød mange danske menighedsplejer gratis sygepleje til fattige; denne funktion blev med tiden overtaget af kommunal hjemmesygepleje. 

I nogle sogne har menighedsplejen ansvar for ansættelse af sognemedhjælpere, ældremøder eller besøgstjeneste. Begrebet anvendes også i den katolske kirke i Danmark.

Formålsparagraffen, vedtægternes § 1  Vor Frue Sogns Menighedspleje:

Vor Frue Sogns Menighedspleje er en selvejende institution, der er tilsluttet Samvirkende Menighedsplejer.

Vor Frue Sogns Menighedspleje har til formål at forestå et diakonalt og socialt omsorgsarbejde i Vor Frue Sogn i København. 

Desuden er det Vor Frue Sogns Menighedsplejes opgave at fremme menighedslivet i Vor Frue Sogn ved afholdelse af møder, udflugter, studiekredse og andre arrangementer efter bestyrelsens skøn. 

Institutionen har sit hjemsted i Københavns Kommune. Institutionens formue er henlagt til ovennævnte formål.

Vor Frue Sogns Menighedspleje består af en bestyrelse på 8 medlemmer. Desuden deltager Vor Frues tre kirke- og kulturmedarbejdere i bestyrelsesmøderne.

Se eller download menighedsplejens årsberetning fra 2016

Se eller download flyer med information om Menighedsplejen i Vor Frue Sogn.  

Formand:
Signe Malene Berg
E-mail: pastorberg@domkirken.dk

Næstformand:
Anne Dorte Schwartz-Nielsen
E-mail: ando0853@gmail.com

Medlemmer: 
Steffen Ringgaard Andresen
Eva-Maria Schwarz
Lisbeth Maindal
Bent Sloth
Lindy Rosborg
Thomas Andersen 

Besøgstjeneste i private hjem: 
Lotte Schriver
Mob: 61 61 62 26
E-mail: Lotte@domkirken.dk

Hjemløse i kirken:
Susanne Torgard
Mob: 61 61 62 20
E-mail: Susanne@domkirken.dk

Hugs & Food – domkirkens spise- og værested for hjemløse i København
Justine Michell, daglig leder
Mobil: +45 51 17 05 17
E-mail: justine@hugsandfood.com
Web: www.hugsandfood.com