Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Menighedsplejen Vor Frue Sogns vision 2019-2021

Menighedsplejen i Vor Frue Kirke arbejder med aktiviteter, der vækker det gode, næstekærlige menneskesyn, hvor formålet er at igangsætte aktiviteter og have en stemme, der nedtoner det tingsliggørende menneskesyn. 

Menighedsplejen vil ud fra denne vision i perioden arbejde med at skabe anledninger til brobygning og fællesskaber. Ambitionen er at give hjælp til dem, som falder udenfor andre tilbud – samt at give tilbud til målgrupper, som kirken ikke ellers har tilbud til.


Menighedsplejens Årsmøde 2021

Vor Frue Sogns Menighedspleje afholdt årsmøde d. 31. maj 2021

Se referat fra årsmødet – klik her

Se vedtægter for Menighedsplejen i Vor Frue Sogn – klik her


Hvad er Vor Frue Sogns Menighedspleje?

Menighedspleje er en selvstændig, frivillig sammenslutning, tilknyttet et sogn i folkekirken, med ansvar for sociale opgaver, fx økonomisk støtte og maduddeling (især ved juletid), finansieret ved indsamling. 

Den første menighedspleje i Danmark blev oprettet i 1873 i København. Ti år senere blev den første knyttet til en sognekirke (Trinitatis Kirke i København). Forbilledet var hentet i Tyskland, hvor menighedspleje bestod i hjemmesygepleje udført af protestantiske diakonisser, som var knyttet til den lokale sognekirke. 

Før ca. 1960 tilbød mange danske menighedsplejer gratis sygepleje til fattige – denne funktion blev med tiden overtaget af kommunal hjemmesygepleje. 

I nogle sogne har menighedsplejen ansvar for ansættelse af sognemedhjælpere, ældremøder eller besøgstjeneste. Begrebet anvendes også i den katolske kirke i Danmark.


Formålsparagraffen, vedtægternes § 1 Vor Frue Sogns Menighedspleje

Vor Frue Sogns Menighedspleje er en selvejende institution, der er tilsluttet Samvirkende Menighedsplejer.

Vor Frue Sogns Menighedspleje har til formål at forestå et diakonalt og socialt omsorgsarbejde i Vor Frue Sogn i København. 

Desuden er det Vor Frue Sogns Menighedsplejes opgave at fremme menighedslivet i Vor Frue Sogn ved afholdelse af møder, udflugter, studiekredse og andre arrangementer efter bestyrelsens skøn. 

Institutionen har sit hjemsted i Københavns Kommune. Institutionens formue er henlagt til ovennævnte formål.


Medlemmer

Vor Frue Sogns Menighedspleje består af en bestyrelse på 6 medlemmer. Desuden deltager Vor Frues tre kirke- og kulturmedarbejdere i bestyrelsesmøderne.

Formand:
Signe Malene Berg
E-mail: pastorberg@domkirken.dk

Næstformand:
Anne Dorte Schwartz-Nielsen
E-mail: ando0853@gmail.com

Medlemmer: 
Steffen Ringgaard Andresen
Lisbeth Maindal
Bent Sloth
Lindy Rosborg

Besøgstjeneste i private hjem: 
Lotte Schriver
Mob: 61 61 62 26
E-mail: Lotte@domkirken.dk

Hjemløse i kirken:
Susanne Torgard
Mob: 61 61 62 20
E-mail: Susanne@domkirken.dk

Hugs & Food – domkirkens spise- og værested for hjemløse i København
Justine Michell, daglig leder
Mobil: +45 51 17 05 17
E-mail: justine@hugsandfood.com
Web: www.hugsandfood.com

Julehjælp 2021

Menighedsplejen i Vor Frue Sogn uddeler julehjælp til økonomisk trængte, som er tilknyttet Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke. 

Man kan søge om julehjælp uanset om man er en børnefamilie, enlig eller pensionist. Julehjælpen er dog fortrinsvis for dem, som er tilknyttet Vor Frue Kirke. Bor man uden for Vor Frue Sogn, opfordres man til at søge julehjælp hos sin egen kirke. 

Ansøg om julehjælp