Vor Frue Kirke hører sammen med Sct. Andreas Kirke under Vor Frue Sogn. Læs mere om sognet på sogn.dk

Personregistrering, dåb, vielser og begravelser i sognet

Beboere i sognet anmelder navngivelse, navneændringer og dødsfald på borger.dk med nemid.

Alle er velkommen til fortsat at kontakte kirkekontoret for personlig vejledning om personregistrering.

Medlemskab af folkekirken: Indmeldelser til sognepræsten og udmeldelser til kirkekontoret.

Vielser, dåb og begravelser aftales med sognepræsten.

Kirkekontoret:
Pilestræde 67
1112 København K

Træffetider:
Mandag - fredag kl. 10 -13, samt efter telefonisk aftale.
Telefon: 33 37 65 40
Kordegnekontoret: kontor@domkirken.dk

NB. Kirkekontoret er foreløbig lukket for personligt fremmøde frem til den 10. maj 2020Læs mere 

Nyttige links:
Vedr. personregistrering: www.borger.dk
Find dit bopælssogn: www.sogn.dk


Hjemløse

Vor Frue Kirke er sognekirke for Københavns hjemløse. Et væsentligt led i kirkens arbejde for at hjælpe de hjemløse og socialt udsatte er spise- og værestedet Hugs & Food. Læs mere


Sct. Andreas Kirke

Sct. Andreas Kirke hører sammen med Vor Frue Kirke under Vor Frue Sogn. Sct. Andreas Kirke har adresse på Gothersgade 148, 1123 København K. Kirken er nabo til Botanisk Have og det tidligere Kommunehospitalet, der nu huser samfundvidenskabeligt Institut for Københavns Universitet. Det er muligt at leje sig ind i Sct. Andreas Kirkes smukke lokaler. Læs mere